Gratis verzending boven de € 50 Binnen 30 dagen ruilen Betaal veilig met iDEAL

Aankoopvoorwaarden

Order

Voorafgaand aan je bestelling gaan wij, Påhoj AB, ervan uit dat je de informatie op onze website op www.pahoj.com hebt gelezen en begrepen. Je order is een verzoek om een overeenkomst met ons aan te gaan. Een orderovereenkomst is bereikt wanneer je de aankoop van een product op onze website hebt bevestigd en een orderbevestiging per e-mail hebt ontvangen met de volledige details van je order.

Wanneer je een order plaatst op onze website, moet je bepaalde informatie verstrekken, zoals je adres en facturatiegegevens. Je verklaart en garandeert dat al deze informatie juist is en je zult ervoor zorgen dat deze informatie wordt bijgewerkt. Påhoj AB heeft geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste informatie of informatie die later verouderd is en heeft geen enkele verplichting om zich in te spannen om de juiste contact- of verzendinformatie te achterhalen. Je kunt je informatie op elk moment vóór de verzending van je product bijwerken door een e-mail te sturen naar order@pahoj.com of door zelf de wijziging in je account op onze website door te voeren.

Prijzen

Alle prijzen op onze website zijn in euro’s en inclusief BTW (belasting over de toegevoegde waarde). Prijzen kunnen veranderen als gevolg van omstandigheden buiten onze controle, zoals aanzienlijke veranderingen in grondstoffenprijzen, wisselkoersschommelingen of veranderingen in BTW. De totaalprijs, inclusief alle bijbehorende kosten, wordt weergegeven bij het afrekenen voorafgaand aan de definitieve bevestiging van uw bestelling.

Betaling

Bij het verwerken van een order vindt de betaling plaats op het moment van het plaatsen van de order.

We verwerken betalingen via onze beveiligde betaalpartner Klarna AB. Klarna verwerkt de betaling volgens de beveiligingsnormen van de aanbieders. Er zijn geen extra kosten voor het betalen met deze betaalmethode.

Minderjarigen

Minderjarigen (kinderen jonger dan 18 jaar) moeten de toestemming van een ouder of voogd hebben om producten op de website te kunnen bestellen. Wij behouden ons het recht voor om aankopen door minderjarigen te annuleren.

Annuleringen en retourneringen van aankopen

Als het product dat je bij ons hebt gekocht niet aan je verwachtingen voldoet, heb je het recht om de aankoop te annuleren binnen 14 dagen vanaf de datum waarop je je product (en) hebt ontvangen. Je hebt het recht om de verpakking te openen om te controleren of de producten goede staat zijn en of de juiste producten zijn geleverd.

Om een retourzending goed te keuren, moeten de producten in hun oorspronkelijke staat en in hun oorspronkelijke verpakking worden geretourneerd, samen met alle bijbehorende onderdelen en de handleiding. Voor de retourzending moet dezelfde verpakking als bij ontvangst worden gebruikt, of een gelijkwaardige verpakking. Wanneer je gebruikmaakt van het bovengenoemde recht om een aankoop te annuleren, ontvang je bij een goedgekeurde retourzending een terugbetaling (min de kosten van het verzenden) van ons binnen 30 dagen na ontvangst van het (de) geretourneerde product(en).

Als je je producten niet ophaalt bij het servicepunt en ze daarom automatisch naar ons worden geretourneerd, dan brengen wij de kosten voor beide verzendingen (heen en retour) in rekening. Dit is om onverantwoord shopgedrag dat leidt tot onnodige uitstoot door transport te voorkomen.

Voor instructies met betrekking tot retourzendingen kun je contact met ons opnemen via e-mail op order@pahoj.com.

Klachten

Als je een beschadigd of onjuist product hebt ontvangen of als de producten anderszins afwijken van de overeenkomst tussen jou en Påhoj AB, heb je het recht om een klacht in te dienen. Klachten moeten zo snel mogelijk worden ingediend en altijd met een documentatie van je aankoop. Een klacht die binnen 2 maanden na het ontdekken van een fout wordt ingediend, wordt altijd beschouwd als binnen het toegestane bereik van je order. Je recht om een klacht in te dienen over een gekocht product zal echter nooit langer duren dan 3 jaar. Als je je order in Zweden hebt geplaatst, vervalt je recht om een klacht in te dienen 3 jaar na ontvangst van het product.

Voor instructies met betrekking tot klachten kun je contact met ons opnemen via e-mail op order@pahoj.com.

Mocht het product een fout bevatten, defect zijn of mocht je het verkeerde product hebben ontvangen, dan komen de kosten voor de retourzending voor onze rekening.

Garantie

Ons product (en) zijn gegarandeerd vrij van gebreken in materiaal en makelij gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop die is aangegeven op het verkoopbewijs. Onze garantie is van toepassing wanneer ons product wordt gebruikt voor het beoogde doel, onder normale omstandigheden, en is niet van toepassing op schade veroorzaakt door typische slijtage, ongevallen, misbruik of verwaarlozing en is beperkt tot de waarde van het product. Deze garantie is van toepassing naast je wettelijke rechten in je land.

Alle retourzendingen worden geïnspecteerd en goedgekeurd door PåHoj AB of onze distributeur in je land voordat een reparatie of vervanging wordt toegestaan.

Aansprakelijkheid

Mochten de door jou gekochte producten op een niet-voorgeschreven manier worden gebruikt, dan aanvaarden wij hiervoor geen aansprakelijkheid. In dit verband verwijzen wij naar de instructies in de gebruikershandleiding die bij de aankoop van ons product is verstrekt. Je dient daarom de handleiding zorgvuldig te lezen voordat je begint met het gebruik van het product.

Overmacht

Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor vertragingen in de levering of tekortkomingen in de nakoming van onze verplichtingen en verbintenissen volgens deze aankoopvoorwaarden, indien de vertraging of het tekort in de levering te wijten is aan omstandigheden die buiten onze controle liggen en die de levering of nakoming in kwestie verhinderen, belemmeren of vertragen.
<br><br>
Omstandigheden die buiten onze controle liggen, omvatten regelgeving, maatregelen of nalatigheden van overheidsinstanties, nieuwe of gewijzigde wetgeving, arbeidsmarktgeschillen, blokkades, branden, overstromingen, sabotage of zware ongevallen. Dergelijke omstandigheden omvatten ook besluiten van overheidsinstanties die de markt of de producten negatief kunnen beïnvloeden, zoals besluiten met betrekking tot waarschuwingsteksten, verkoopverbod en dergelijke, of een abnormale daling van de markt.

Wijzigingen in de voorwaarden

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden. Wanneer er wijzigingen worden aangebracht, zullen we een nieuwe kopie van de voorwaarden publiceren op www.pahoj.com/algemene-voorwaarden en eventuele nieuwe aanvullende voorwaarden zullen beschikbaar worden gesteld vanuit, of via, de getroffen diensten. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat als je de diensten gebruikt na de datum waarop de voorwaarden of aanvullende voorwaarden zijn gewijzigd, wij je gebruik behandelen als een aanvaarding van de bijgewerkte voorwaarden of aanvullende voorwaarden.

In geval van geschillen

Elk geschil of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, of de schending, beëindiging of ongeldigheid ervan, wordt eerst doorverwezen naar bemiddeling in overeenstemming met de bemiddelingsregels van de Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, tenzij een van de partijen bezwaar maakt.

Als jij of Påhoj AB bezwaar maakt tegen bemiddeling of als de bemiddeling wordt beëindigd, wordt het geschil definitief opgelost door middel van arbitrage bij de Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (de SCC)

De Regels voor versnelde arbitrage zijn van toepassing, tenzij de SCC, rekening houdend met de complexiteit van de zaak, het bedrag in het geschil en andere omstandigheden, bepaalt dat de arbitrageregels van de Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce van toepassing zijn. In het laatste geval beslist de SCC ook of de procedure uit één of drie arbiters zal bestaan. De in de arbitrageprocedure te gebruiken taal is het Engels. Op deze overeenkomst is het materiële recht van Zweden van toepassing.

Contactgegevens van het bedrijf

Påhoj AB
Bedrijfsnr.: SE559002204101
Mejselgatan 3, 211 20 Malmö, Zweden
E-mailadres voor vragen over je order: order@pahoj.com
E-mailadres voor andere kwesties: info@pahoj.com